PETNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GO NIŠKA BANJA

PETNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GO NIŠKA BANJA

PETNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 18.12.2014. godine (ČETVRTAK ), sa početkom u 10:00 sati.

Sednica

Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja  (vila „Jela“) sa sledećim dnevnim redom:

D N E V N I      R E D

1.Usvajanje zapisnika sa četrnaeste sednice Skupštine gradske opštine Niška Banja;

2.Razmatranje predloga i donošenje Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2015.godinu;

3.Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom za 2015.godinu-JP „Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje“;

4.Razmatranje predloga i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadama, dodacima na platu i drugim primanjima izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u organima Gradske opštine Niška Banja;

5.Davanje mišljenja na Plan detaljne regulacije puta Ploče-Bojanine vode(skijaški centar);

6.Donošenje Rešenja o razrešenju Slobodana Maksimovića, predsednika Nadzornog odbora JP „Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje“;

7.Donošenje Rešenja o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP „Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje“

8.Odgovori na odbornička pitanja i inicijative;

9.Odbornička pitanja i inicijative.

Komentari su zatvoreni.