Odluka o budžetu GO Niška Banja za 2015. godinu

Odbornici Skupštine Gradske opštine Niška Banjai na 15. sednici usvojili su Odluku o budžetu GO Niška Banja za 2015. godinu koji iznosi 145.260.000,00 dinara. Naredna godina unosi značajnu novinu u načinu finansiranja lokalnih samouprava, jer je dosadašnji linijski budžet zamenjen novim programskim. I pored značajnih novina, GO Niška Banja je spremna za implementaciju programskog budžeta za 2015. godinu. I ako… Opširnije…

PETNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GO NIŠKA BANJA

PETNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 18.12.2014. godine (ČETVRTAK ), sa početkom u 10:00 sati. Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja  (vila „Jela“) sa sledećim dnevnim redom: D N E V N I      R E D 1.Usvajanje zapisnika sa četrnaeste sednice Skupštine gradske opštine Niška Banja; 2.Razmatranje predloga i donošenje Odluke… Opširnije…