KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJEG UČENIKA, STUDENTA I SPORTISTE U 2014. GODINI

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJEG UČENIKA, STUDENTA I SPORTISTE U 2014. GODINI

Na osnovu člana 47 Statuta Gradske opštine Niška Banja (Sl. list Grada Niša“ broj 124/2008) i Zaključka Veća Gradske opštine Niška Banja broj: 63/5-2014-03 od 08. 12 2014. godine. Gradska opština Niška Banja objavljuje:

KONKURS

ZA IZBOR NAJBOLjEG UČENIKA (OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA) ZA ŠKOLSKU 2013/2014 GODINU, STUDENTA UNIVERZITETA KOJI SU U ŠKOLSKOJ 2013/2014 GODONI DIPLOMIRALI NA OSNOVNIM STUDIJAMA, KAO I NAJBOLjEG SPORTISTU U 2014 GODNI, SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA.

KONKURS  JE  OTVOREN  od  10. do 19. 12 2014.

Bliže informacije i konkursna dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Gradske opštine Niška Banja u vremenu od 11:00 do 15:00 časova.

Telefoni za informacije 4548-108 ili 4548-130

Osoba za kontakt: Jovan Jovanović

 

KOMISIJA ZA IZBOR NAJBOLjIH UČENIKA I SPORTISTA

PRIJAVA-SPORTISTA.docx

Komentari su zatvoreni.