Novosti

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE: 1-4/3-2021-04/4

Republika Srbija Grad Niš Gradska opština Niška Banja Sinđelićeva br. 3 Broj: 1-4/3-2021-04/4 Datum: 15.02.2021 Na osnovu člana 106. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 91/19 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE 1. Podaci o naručiocu Naručilac:  Gradska opština Niška Banja Adresa:  Sinđelićeva br.3, Niška Banja Internet stranica: www.goniskabanja@org.rs 2. Vrsta postupka nabavke Predmetna nabavka… Opširnije…

Obaveštenje o podeli novogodišnjih paketića

O B A V E Š T E NJ E Gradska opština Niška Banja obaveštava sve roditelje i staratelje dece predškolskog uzrasta i prvog razreda sa teritorije opštine da će im, zbog trenutne epidemiološke situacije, novogodišnji paketići biti dostavljeni na kućnu adresu 16. i 17. januara u periodu od 09:00 do 17:00 časova.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA: 3-1/4-2021-04/4

Grad Niš Gradska opština Niška Banja ul.Sinđelićeva br. 3 Niška Banja Broj: 3-1/4-2021-04/4 Datum: 15.01.2021   POZIV  ZA PODNOŠENjE PONUDA   Predmet nabavke: radova – tekuće popravke i održavanje zgrada, za potrebe Gradske opštine Niška Banja. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cena Cena je fiksna i ne može se menjati tokom trajanja ugovora. Ukoliko nakon rangiranja,  dva ili… Opširnije…