Novosti

PROGRAM SAJMA STUDENTSKE STRUČNE PRAKSE U JAVNOJ UPRAVI 2023/2024.

Datum 15. novembar 2023.Vreme 10.00 – 15.30Mesto https://www.strucnapraksa.mduls.gov.rs/ 10.00-10.15 Svečano otvaranje sajma Studentska stručna praksa u javnoj upravi 2023/2024 • Ministar državne uprave i lokalne samouprave• Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (tbc) 10.15-10.30 Potpisivanje Programa saradnje u vezi sa pružanjem podrške visokoškolskim ustanovama u obrazovnom procesu za 2023/2024. godinu * Ministar državne uprave i lokalne samouprave* Rektori univerziteta… Opširnije…

Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2024. godinu

Na osnovu člana 42. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr.zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95//20180, 31/2019, 72/2019,149/2020, 118/2021-dr.zakon i 92/2023),Uprava Gradske opštine Niška Banja, Školske česme, 2g tel. 018/4548-108,4548-130, objavljuje OBAVEŠTENjE NACRT ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA za… Opširnije…

20. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

DVADESETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA zakazana je za 24.10.2023. godine (UTORAK), sa početkom u 11 sati.Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja u ulici Sinđelićeva broj 3. D N E V N I R E D Usvajanje Zapisnika sa devetnaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja; Donošenje Odluke o potvrđivanju mandata odbornika… Opširnije…