Mreža rešila problem stanovnika Naselja Nikola Tesla

Mreža rešila problem stanovnika Naselja Nikola Tesla

Pored ulica i trotoara, Direkcija za izgradnju grada Niša radila je i na kanalizacionim i vodovodnim mrežama. Nešto je završeno, nešto se radi, a nešto tek treba da se završi.

Što se tiče radova u Novoprojektovanoj ulici u Naselju Nikola Tesla, završeni su radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže od Dimitrovgradske ulice do ulice 7. Juli. Na taj način rešeni su mnogi problemi stanovnika ovog naselja.

Vodovodna mreža duga je 165 metara, a kanalizaciona 120, sa cevima prečnika 300 milimetara. Ugovorena vrednost radova je 2,4 miliona dinara, a izvođač je Naissus. Naknadno će biti asfaltiran deo ulice koji je oštećen prilikom izgradnje mreže.

U toku je izgradnja rezervoara za vodu u selu Jelašnica. Nastavak izgradnje predviđa priključak na rezervoar i postojeću vodovodnu mrežu dužine 500 metara. Radovi su vredni 2,4 miliona dinara. Izvođač radova je Naissus.