Švedski mediji prenose svoje utiske o Niškoj Banji

Švedski mediji prenose svoje utiske o Niškoj Banji

Turistička organizacija Niš i Gradska opština Niška Banja imali su čast da budu domaćini grupi švedskih novinara za vreme trajanja Nišville jazz festivala.

Medijska kuća „Cawa Media“ iz Štokholma prenosi svoje utiske o Niškoj Banji i preporučuje šta treba posetiti tokom boravka u njoj.

(JELASNICA GORGE – Jelasnica gorge is positioned in the Southwest of Suva mountain, 15 km from Nis. The Jelašnica River cuts its way through limestone rocks of Suva mountain and creates a real rarity of the nature – the Jelašnica Gorge. Traditional Serbian food at local restaurant, with traditional Serbian cookies ORASNICE with nuts.)

JELAŠNIČKA KLISURA – smeštena je na jugozapadnom ogranku Suve planine, 15 kilometara od Niša. Jelašnička reka prolazi kroz krečnjačke stene Suve planine i stvara pravu prirodnu retkost – Jelašničku klisuru. Lokalni restoran je sa tradicionalnom srpskom hranom i tradicionalnim srpskim kolačima orasnicama.

dsc_03141 dsc_0302 dsc_03041dsc_03061dsc_0319 dsc_0320 dsc_0321 dsc_0333 dsc_03321 dsc_03361 dsc_03381 dsc_03431dsc_0344dsc_03501 dsc_0353 dsc_03181

(Niska Banja also offers wellness and spa programs helping your body and soul establish harmony and reduce stress. You may choose relaxation through a number of programs: anti-age, anti-stress, happy weekend and anti-cellulite. Packages are also available which include massage, jacuzzi with thermal water, aromatic baths, Finnish and vibro-saunas, and cosmetic treatment.)

Niška Banja nudi vellness i spa programe koji pomažu vašem telu i duši da uspostavljaju harmoniju i smanjuju stres. Možete odabrati relaksaciju kroz niz programa: anti-age, anti-stress, srećni vikend i anti-celulit. Dostupni su i paketi koji uključuju masažu, jacuzzi sa termalnom vodom, aromatične kupke, finske i vibro-saune i kozmetički tretman.

dsc_0605 dsc_0606 dsc_0613dsc_0612 dsc_0614

(Gurmanova Tajna restaurant close to Niška Banja. Recommended for tradiotional local food. See our pictures here:)

Restoran Gurmanova Tajna u Niškoj Banji, preporučuje se za tradicionalnu domaću hranu. Pogledajte fotografije:

dsc_0621 dsc_0622 dsc_0623 dsc_0626 dsc_0629 dsc_0631