Šesta sednica Skupštine GO Niška Banja

Šesta sednica Skupštine GO Niška Banja

ŠESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 30.11.2016. godine (SREDA), sa početkom u 10:00 sati. Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa pete sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Razmatranje predloga i donošenje Odluke drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2016. godinu;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja;
4. Donošenje Rešenja o razrešenju predsednika i člana Komisije za rad sa mesnom samoupravom;
5. Donošenje Rešenja o izboru predsednika i člana Komisije za rad sa mesnom samoupravom;
6. Odgovori na odbornička pitanja i inicijative;
7. Odbornička pitanja i inicijative.