OSAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

OSAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

OSAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
održaće se 03.06.2015. godine (sreda), sa početkom u 10:00 sati.
Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje zapisnika sa sedamnaeste sednice Skupštine gradske opštine Niška Banja;
2. Donošenje Odluke o završnom računu budžeta Gradske opštine Niška Banja za 2014. godinu;
3. Izveštaj o radu stalnih radnih tela-skupštinskih komisija:
– Komisija za sport, kulturu i obrazovanje;
– Komisija za socijalna pitanja;
– Komisija za poljoprivredu i razvoj sela;
– Komisija za razvoj preduzetništva i turističkih potencijala;
– Komisija za rodnu ravnopravnost;
– Komisija za rad sa mesnom samoupravom;
– Komisija za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja;
4. Usvajanje izveštaja o radu za 2014. godinu sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća Direkcija za upravljanje i razvoj Niške Banje;
5. Davanje saglasnosti na Statut Javnog preduzeća Direkcija za upravljanje i razvoj Niške Banje;
6. Odluka o visini naknade za rad u Nadzornom odboru Javnog preduzeća Direkcija za upravljanje i razvoj Niške Banje;
7. Predlog rešenja o razrešenju sekretara Skupštine gradske opštine Niška Banja-Gradimira Perića;
8. Predlog rešenja o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Niška Banja;
9. Odbornička pitanja i inicijative.

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
PREDSEDNIK
mr Saša Jovanović