Održana konferencija povodom realizacije projekta “Zajedničko upravljanje rizicima u regionu – Niška Banja i Kostenec“, CB007.1.31.217

Održana konferencija povodom realizacije projekta “Zajedničko upravljanje rizicima u regionu – Niška Banja i Kostenec“, CB007.1.31.217

111 112113

U Gradskoj opštini Niška Banja održana je konferencija povodom realizacije projekta “Zajedničko upravljanje rizicima u regionu – Niška Banja i Kostenec, broj projekta CB007.1.31.217” u okviru programa Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Partneri na projektu su Gradska opština Niška Banja, Republika Srbija i Opština Kostenec, Republika Bugarska. Ukupan budžet projekta je 589.031,42 eura, a biće realizovan u roku od 24 meseca.

IMG_20180802_130313 IMG_20180802_130259

Glavni cilj projekta je unapređenje zajedničkog upravljanja rizicima u prekograničnoj oblasti opština Niška Banja i Kostenec kroz stvaranje uslova za povećanje kvaliteta sigurnosti i diversifikacije snabdevanja u pružanju prevencije u skladu sa međunarodnim standardima i srodnim zakonima.

Specifični ciljevi projekta su razvijanje efikasnosti delovanja lokalnih zajednica za upravljanje rizicima u Niškoj Banji i Kostenecu kupovinom opreme visokih performansi za hitno reagovanje u sprečavanju i ublažavanju katastrofa, povećanje nivoa spremnosti interventnih snaga kroz zajedničke vežbe i obuke, podizanje svesti među zainteresovanim stranama i stanovništvom o potrebi zajedničkog upravljanja rizicima.

IMG_20180802_120151 IMG_20180802_120217

IMG_20180802_120208 IMG_20180802_120201

 

U okviru projekta nabavljena je opreme i mašina za hitne intervencije za brzo i efikasno reagovanje u slučaju poplava i požara, kao i ostalih vanrednih situacija u Niškoj Banji, terensko  vozilo sa sistemom za početne operativne intervencije u slučaju poljskih i šumskih požara, medicinski uređaj na baterije za uspostavljanje vitalnih funkcija i praćenje nivoa akumuliranog ugljen dioksida u krvi nakon izlaganja dimu, sistem sa 8 kamera za nadgledanje potencijalnih opasnosti sa zemlje, dron za nadgledanje potencijalnih opasnosti iz vazduha.

U nastavku realizacije projekta biće održani seminari „Razmena iskustva u borbi u vanrednim situacijama“ kao i zajedničke vežbe i obuka za simulaciju prekograničnih katastrofa u Niškoj Banji i Kostenecu i podignut nivo pripremljenosti.