O G L A S za davanje lokacija za kiosk prikupljanjem pisanih prijava na površinama javne namene na teritoriji GO Niška Banja

O G L A S za davanje lokacija za kiosk prikupljanjem pisanih prijava na površinama javne namene na teritoriji GO Niška Banja

Na osnovu članova 8. i 9. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Grada Niša (“Sl.list Grada Niša“, br.35/2021), Planom lokacija za kioske na površinama javne namene na teritoriji Grada Niša (“Sl.list Grada Niša“, br.85/2021), člana 14. tačka 24. Statuta Gradske opštine Niška Banja (“Sl.list Grada Niša“, br. 89/2019) i rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka po oglasu za prikupljanje pisanih prijava kao i postupak neposredne pogodbe za davanje lokacije za kiosk br. 33/2022-02 od 26.01.2022.godine, Predsednik Gradske opštine Niška Banja, raspisuje
O G L A S za davanje lokacija za kiosk prikupljanjem pisanih prijava na površinama javne namene na
teritoriji Gradske opštine Niška Banja.

Kompletan tekst oglasa možete preuzeti u prilogu: