DEČIJA NEDELjA „GRADIMO MOSTOVE MEĐU GENERACIJAMA ZA RADOST SVAKOG DETETA“

DEČIJA NEDELjA „GRADIMO MOSTOVE MEĐU GENERACIJAMA ZA RADOST SVAKOG DETETA“

Manifestacija Dečija nedelja se svake godine održava početkom meseca oktobra.

Opšti ciljevi dečije nedelje su:

–       skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece;

–       ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece, i ostvarivanju njihovih prava;

–       prezentacija do sada postignutih rezultata;

–       ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece;

–       podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava, i optimalni razvoj svakog deteta;

–       promocija aktivnog učešća dece u donošenju odluka koje se njih tiču;

–       pokretanje inicijativa i novih akcija koje doprinose poboljšanju položaja dece u Republici Srbiji, i ostvarivanju njihovih prava.

 

Program obeležavanja Dečije nedelje u OŠ „Ivan Goran Kovačić“ u Niškoj Banji:

PONEDELjAK 02. 10. 2017.
Crtanje kredama u boji na temu „Sreća, radost, drugarstvo“ u školskom dvorištu i u parku kod fontane u Niškoj Banji

(učenici od I do IV razreda) – od 11.00 sati

UTORAK 03. 10. 2017.
Likovna radionica – izrada ukrasa od raznobojnog papira – cvetići, srca, mašnice u holu škole (učenici od I do IV razreda) – od 11.00 sati
Prvi sastanak Učeničkog parlamenta – u 12.40

SREDA 04. 10. 2017.
Ukrašavanje Drvca prijateljstva – (učenici od I do IV razreda)

Učenici ukrašavaju drvce ukrasima pripremljenim na likovnoj radionici – od 11.00 sati

ČETVRTAK 05.10. 2017.
Priredba povodom prijema prvaka u Dečji savez u 11.00 sati (Program pripremaju učenici IV/2)

Fudbal – Ekipa učenika VII i VIII razreda igra fudbal sa ekipom roditelja – od 17.00 sati

PETAK 06. 10. 2017.
Jesenji karneval (učenici od I do IV razreda) Izrada kostima, šešira i maski od jesenjeg lišća.

Karneval prolazi ulicama Niške Banje. – od 11.00 sati

Jesenji kros (za učenike od I do VIII razreda) – od 17.00 sati