Jedanaesta sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

Jedanaesta sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

JEDANAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA zakazana je za 03.10.2017. godine (UTORAK), sa početkom u 10:00 sati. Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

DNEVNI   RED

1. Usvajanje zapisnika sa desete sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Razmatranje predloga i usvajanje izmena i dopuna Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja;
3. Donošenje rešenja o razrešenju člana Komisije za socijalna pitanja;
4. Donošenje rešenja o imenovanju člana Komisije za socijalna pitanja;
5. Odgovor na odborničko pitanje;
6. Odbornička pitanja i inicijative.