Zdravlje za sve u Ostrovici

Zdravlje za sve u Ostrovici

Dana 06.11.2016.godine, dve ekipe Doma zdravlja Niš, sprovele su akciju pod nazivom „Zdravlje za sve“ u saradnji sa Udruženjem invalida rada grada Niša.
Akcija je održana u selu i naselju Ostrovica, i ukupno je obavljeno 23 pregleda.
Navedeni pacijenti su oboleli od sledećih bolesti:
* kardiološki-18,
* endokrinološki-1,
* neurološki-2,
* reumatološki-2.
Pružene su usluge uzimanja medicinske anamneze, pregleda, EKG-a određivanja šećera u krvi i pruženi su saveti u vezi sa lečenjem i higijensko-dijetetskim režimom.

fb_img_1478448230572 fb_img_1478448209983 fb_img_1478448216808 fb_img_1478448220191 fb_img_1478448227033 fb_img_1478448236064