ZAKLJUČAK Veća GO Niška Banja o sufinansiranju godišnjih programa sportskih organizacija

ZAKLJUČAK Veća GO Niška Banja o sufinansiranju godišnjih programa sportskih organizacija

Na osnovu člana 47. Statuta Gradske opštine Niška Banja („Sl. list Grada Niša“, broj 124/08) i člana 35.Poslovnika o radu Veća gradske opštine Niška Banja, br. 06-122/1-2008-01, od 01.08.2008.godine, Pravilnika o postupku odobravanja programa /projekata kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradskoj opštini Niška Banja, broj 8/1-2018-03-, od 23.02.2018.godine ,
Veće gradske opštine Niška Banja , na sednici održanoj 20.03.2018.godine, donelo je

Z A K Lj U Č A K

Prihvata se predlog Komisije za sufinansiranje godišnjih programa sportskih organizacija i odobrava se sklapanje ugovora sa sledećim sportskim organizacijama :

Sportski savez Niške Banje-sufinansiranje godišnjeg programa „Redovne godišnje aktivnosti SSNB za 2018.godinu“ u iznosu od 400.000,00dinara;
Sportski savez Niša– sufinansiranje godišnjeg programa „Redovne godišnje aktivnosti “ u iznosu od 400.000,00dinara;
Sportsko udruženje „Spartak“ Sićevo– sufinansiranje godišnjeg programa „Uspostavljanje stabilnosti FK Spartak“ u iznosu od 180.000,00dinara;
Fudbalskim klubom „ Aluminijum“ – sufinansiranje godišnjeg programa „Takmičarski program FK Aluminijuma za 2018.godinu“ u iznosu od 300.000,00din.
Fudbalskim klubom „Niška Banja“ – sufinansiranje godišnjeg programa „FK Niška Banja u ligi FS Niša i formiranje seniorskog tima“ u iznosu od 220.000,00,din.
Sportsko udruženje „Turist“ sufinansiranje godišnjeg programa „Razvoj dece iz Niške Banje kroz trenažni i takmičarski proces“ u iznosu od 110.000,00dinara;
Klub za dizanje tegova „Leginari“ sufinansiranje godišnjeg programa „Takmičenja u dizanju tegova“ u iznosu od 90.000,00dinara.

Broj:14/1-2018-03
U Niškoj Banji, 20.03.2018.god.

VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA