TRINAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

TRINAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

TRINAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 19.08.2022. godine (PETAK), sa početkom u 11 sati.
Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja, u ulici Sinđelićeva broj 3.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa dvanaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
 2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu predsednika i Veća Gradske opštine Niška Banja;
 3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu stalnih radnih tela-skupštinskih komisija;
  -Komisija za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja;
  -Komisija za rodnu ravnopravnost;
  -Komisija za socijalna pitanja;
  -Komisija za sport, kulturu i obrazovanje;
  -Komisija za poljoprivredu i razvoj sela;
  -Komisija za razvoj preduzetništva i turističkih potencijala;
  -Komisija za rad sa mesnom samoupravom;
 4. Odbornička pitanja i inicijative.

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Predsednik
dr Tomislav Kostić s.r.