SEDAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

SEDAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

SEDAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 13.06.2023. godine (UTORAK), sa početkom u 11 sati.
Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja u ulici Sinđelićeva 3.

DNEVNI RED

  1. Usvajanje Zapisnika sa šesnaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
  2. Razmatranje i usvajanje Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Gradske opštine Niška Banja za 2022. godinu;
  3. Donošenje Odluke o završnom računu budžeta Gradske opštine Niška Banja za 2022. godinu;
  4. Davanje prethodnog mišljenja na Plan detaljne regulacije naselja Ostrovica na području Gradske opštine Niška Banja;
  5. Odbornička pitanje i inicijative.

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Predsednik
dr Tomislav Kostić s.r.