Sedamnaesta sednica Skupštine GO Niška Banja

Sedamnaesta sednica Skupštine GO Niška Banja

SEDAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA  održaće se 14.12.2018. godine (PETAK), sa početkom u 10 sati. Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje zapisnika sa šesnaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. A) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2019. godinu;
B) Razmatranje i usvajanje kadrovskog plana za 2019. godinu;
3. Davanje prethodnog mišljenja na Plan detaljne regulacije za deo funkcionalne prostorne celine „A“ u obuhvatu PGR područja GO Niška Banja – prva faza;
4. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JP Zavod za urbanizam za 2019. godinu;
5. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JP Direkcija za izgradnju grada Niša za 2019. godinu;
6. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša za 2019. godinu;
7. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Gorica“ za 2019. godinu;
8. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Tržnica“ za 2019. godinu;
9. Davanje prethodnog mišljenja na program rada Javnog preduzeća za stambene usluge „Niš stan“ za 2019. godinu;
10. Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Komisije za mesnu samoupravu;
11. Odbornička pitanja i inicijative.