RANG LISTA projekata/programa udruženja građana i nevladinih organizacija koji se sufinansiraju/finansiraju iz budžeta GONB za 2019. godinu

RANG LISTA projekata/programa udruženja građana i nevladinih organizacija koji se sufinansiraju/finansiraju iz budžeta GONB za 2019. godinu

Na osnovu Uredbe o sredstima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizju udruženja, broj 110-1666/2018 i Pravilnika o načinu sufinansiranja i finansiranja projekata udruženja građana i nevladinih organizacija, broj 1/-2019-09, Konkursna komisija na sednici održanoj 29.01.2019. godine utvrdila je

RANG LISTU

projekata/programa udruženja građana i nevladinih organizacija

koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za 2019. godinu

Document-page-001