Radni sastanak sa predstavnicima Zavoda za urbanizam Niš

Radni sastanak sa predstavnicima Zavoda za urbanizam Niš
Predsednik Gradske opštine Niška Banja, Dušan Živković i član Veća, Igor Pavlović održali su radni sastanak sa direktorom i predstavnicima Zavoda za urbanizam Niš.
Sastanak je bio posvećen izradi planova detaljne regulacije naseljenih mesta Gornja i Donja Studena. Druga tema, kojoj je poseban segment sastanka posvećen, bila je raspored postavljanja manjih montažnih objekata, letnjih bašti i bilborda na javnim površinama.