Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2016. godinu

Poziv za aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2016. godinu

Na osnovu  člana 42. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“ br. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12 i 62/13) Uprava Gradske opštine Niška Banja, Sinđelićeva 3, 18205 Niška Banja, tel. 018/4548-108, 4548-130, e-mail: goniskabanja@gmail.com, obaveštava da se NACRT ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA za 2016. GODINU, nalazi na službenoj Web stranici oštine, www.goniskabanja.org.rs.

POZIVAJU SE budžetski korisnici, odbornici, predstavnici nevladinih organizacija, sportskih organizacija,saveta građana i ostala zainteresovana pravna i fizička lica da  uzmu aktivno učešće u kreiranju i donošenju Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2016. godinu.

Dokument Nacrta Odluke o budžetu za 2016. godinu, može se preuzeti na službenoj Web stranici opštine, www.goniskabanja.org.rs, i lično u Upravi gradske opštine Niška Banja.

Sve sugestije, predlozi i primedbe na Nacrt  Odluke o budžetu, mogu se dostaviti u pisanoj formi Upravi gradske opštine Niška Banja  ili  na e-mail: goniskabanja@gmail.com  najdalje do 15.12.2015.godine, kako bi isti bili razmotreni do izrade konačnog Predloga  Odluke o budžetu.