Postavljena turističko-informativna tabla sa QR kodovima

Postavljena turističko-informativna tabla sa QR kodovima

Na centralnom šetalištu u Niškoj Banji postavljena je turističko-informativna tabla sa QR kodovima.

Putem savremenih tehnologija, aktivacijom QR (quick response) koda  pomoću smart mobilnog telefona, lokalnom stanovništvu i gostima Niške Banje omogućeno je da na brz i moderan način kakav se već primenjuje u svetskim metropolama dobiju informacije o kulturno istorijskim spomenicima, hramovina, izletištima.

Označene su 33 lokacije: Ranohrišćanska grobnica, izvor Glavno vrelo, izvor Suva banja, izbor Banjica, vidikovac u Sićevu, likovna kolonija, izletište Potkapina, Etno muzej, Manastir Sv. Petke iverice, Etno muzej u Rautovu…

Turističko-informativna tabla postavljena je u okviru projekta „Staze zdravlja i susreta – promocija turizma u regionu“.

1 2

534

678