Osma sednica Skupštine GO Niška Banja

Osma sednica Skupštine GO Niška Banja

 

Osma sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja zakazana je za 10.03.2017. godine (petak), sa početkom u 10:00 sati. Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I        R E D

1. Usvajanje zapisnika sa sedme sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Usvajanje Izmena i dopuna Statuta Gradske opštine Niška Banja;
3. Usvajanje lokalnog akcionog plana zapošljavanja Gradske opštine Niška Banja za 2017. godinu;
4. Donošenje rešenja o razrešenju člana Veća Gradske opštine Niška Banja;
5. Donošenje rešenja o izboru člana Veća Gradske opštine Niška Banja;
6. Donošenje rešenja o razrešenju stalnog sastava Opštinske izborne komisije Niška Banja;
7. Donošenje rešenja o imenovanju stalnog sastava Opštinske izborne komisije Niška Banja;
8. Odbornička pitanja i inicijative.