OBAVEŠTENjE O NASTAVKU KONKURSA ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U GO NIŠKA BANjA ZA 2020. GODINU

OBAVEŠTENjE  O NASTAVKU KONKURSA ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U GO NIŠKA BANjA ZA 2020. GODINU

 

Javni poziv Gradske opštine Niška Banja za sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta, koji je tokom trajanja vanrednog stanja usled pandemije privremeno obustavljen, ponovo je otvoren od danas, 04. septembra 2020. godine.

Zbog vanrednog stanja prekinute su sve radnje i prestali da važe rokovi u sprovođenju ranije raspisanog konkursa, ali su sve do tada preduzete radnje u postupku sprovođenja javnog poziva ostale na pravnoj snazi.
Zainteresovana sportska udruženja i sportski savezi sa svojim programima i projektima u navedenoj oblasti mogu da konkurišu počev od 05. septembra zaključno do 19. septembra 2020. godine.

Zbog privremenog zastoja, postupak odlučivanja i ocenjivanja obaveće se u najkraćem zakonskom roku a isplate odobrenih sredstava vršiće se u skladu sa prilivom sredstava u budžet opštine.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Sportskom savezu Niška Banja na telefon 060 55 488 25, ili putem elektronske pošte na sportskisavezniskebanje@gmail.com

Broj: 2/2020-01
Datum: 04.09.2020. god.

SPORTSKI SAVEZ NIŠKA BANjA

PREDSEDNIK
Nemanja Mitrović