OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE

Na osnovu člana 11. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 4042/2015-01 od 25.decembra 2015. godine, a u vezi sa Ugovorom o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5 zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. i grada Niša, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup četri(4) stambene jedinice sa mogućnošću kupovine

OBAVEŠTAVA

Izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to: izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivše nosioce stanarskog prava, a koje su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti, da će javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, u okviru Regionalnog stambenog programa, Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5 – stambene jedinice (u daljem tekstu: Javni poziv), biti objavljen 3. jula 2020. godine na oglasnim tablama grada Niša i Gradskih opština grada Niša, internet prezentaciji grada Niša i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.