Konstitutivna sednica Skupštine gradske opštine Niška Banja

Konstitutivna sednica Skupštine gradske opštine Niška Banja

KONSTITUTIVNA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 08.06.2016. godine (SREDA), sa početkom u 10 sati.
Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

DNEVNI     RED

1. Izveštaj Opštinske izborne komisije gradske opštine Niška Banja o utvrđivanju rezultata glasanja za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Niška Banja na izborima održanim 24.aprila 2016.godine;
2. Rešenje o izboru članova Verifikacionog odbora;
3. Izveštaj Verifikacionog odbora;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o potvrđivanju mandata odbornika – Polaganje zakletve;
5. Izbor predsednika Skupštine gradske opštine Niška Banja;
6. Postavljenje sekretara Skupštine gradske opštine Niška Banja;
7. Tekuća pitanja.