JEDANAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GO NIŠKA BANJA

Jedanaesta sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja zakazana je za 11.03.2014. godine, sa početkom u 10 sati.
Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I      R E D

1.Usvajanje zapisnika sa desete sednice Skupštine gradske opštine Niška Banja;
2.Predlog Rešenja o usvajanju izveštaja o radu predsednika Gradske opštine Niška Banja i Veća gradske opštine Niška Banja za 2013.godinu;
3. Predlog Rešenja o usvajanju izveštaja o radu za 2013.godinu, sa finansijskim izveštajem JP“Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje“;
4.Predlog Odluke o naknadama odbornika, predsednika i članova stalnih radnih tela i odborničkih grupa u Skupštini gradske opštine Niška Banja;
5.Izveštaj o radu stalnih radnih tela- komisija Skupštine gradske opštine Niška Banja za 2013.godinu;
6.Odgovor na odborničko pitanje;
7.Odbornička pitanja i inicijative.

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
PREDSEDNIK
mr Saša Jovanović

Komentari su zatvoreni.