Druga sednica Skupštine gradske opštine Niška Banja

Druga sednica Skupštine gradske opštine Niška Banja

Druga sednica Skupštine gradske opštine Niška Banja biće održana 16.06.2016. godine (četvrtak),  sa početkom u 10:00 sati.
Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I      R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa konstitutivne sednice Skupštine gradske opštine Niška Banja;
2. Obrazovanje komisije za Andministrativna i mandatno imunitetska pitanja;
3. Izbor zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Niška Banja;
4. Izbor predsednika, zamenika predsednika gradske opštine Niška Banja i članova Veća gradske opštine Niška Banja – Polaganje zakletve;
5. Odluka o potvrđivanje mandata odbornika – Polaganje zakletve;
6. Odbornička pitanja i inicijative.