SARADNjA DOMA ZDRAVLjA SA GRADSKOM OPŠTINOM NIŠKA BANjA

SARADNjA DOMA ZDRAVLjA SA GRADSKOM OPŠTINOM NIŠKA BANjA

Dom zdravlja Niš je zdravstvena ustanova na nivou primarne zdravstvene zaštite čiji je osnivač lokalna samouprava.

Jedan od bitnih strateških ciljeva u radu Doma zdravlja Niš je saradnja sa svim opštinama Grada Niša, kao ustanova formirana jedinstveno za celu teritoriju grada koja pruža zdravstvene usluge celokupnom stanovništvu.

Rukovodstvo Doma zdravlja Niš je u cilju nastavka uspešne saradnje sa opštinama Grada Niša, dana 11.01.2018. godine, održao sastanak sa predsednikom Gradske opštine Niška Banja.

Gradska opština Niška Banja se prostire na teritoriji koja obuhvata 2 naselja (Niška Banja i Nikola Tesla) i 15 sela. Na teritoriji ove gradske opštine Dom zdravlja Niš pruža svoje usluge i brine o zdravlju celokupnog stanovništva u šest svojih objekata i to u:
– Zdravstvenoj stanici „Niška Banja“
– Zdravstvenoj stanici „Nikola Tesla“
– Zdravstvenoj stanici „Jelašnica“
– Zdravstvenoj stanici „Sićevo“
– Zdravstvenoj ambulanti „Ostrovica“
– Zdravstvenoj ambulanti „Prva kutina“

U ovim zdravstvenim stanicama i ambulantama radi 12 lekara različitih specijalnosti, za koje se opredelilo oko 9000 pacijenata.

U duhu dobre prakse a u interesu stanovništva, rukovodstvo Doma zdravlja Niš neguje dobru saradnju sa predstavnicima Gradskih opština u svim segmentima, pri organizovanju javnih promocija na temu zdravlja i zdravih stilova života, prevencije bolesti i akcija u kojima su zdravstveni radnici Doma zdravlja Niš išli u susret korisnicima.

Sa zadovoljstvom možemo reći da je postignut dogovor oko dalje saradnje i zajedničkih aktivnosti u budućem radu.

Direktor Doma zdravlja Niš, prof.dr Milorad Jerkan i predsednik gradske opštine Niška Banja, Dejan Jovanović,  su nakon sastanka  obišli zdravstvenu stanicu Niška Banja.

U ovoj zdravstvenoj stanici radi Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih, Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece, Služba polivalentne patronaže, Služba za laboratorijsku dijagnostiku, Služba za kućno lečenje, medicinsku negu i palijativno zbrinjavanje i Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu.

Direktor Doma zdravlja i predsednik ove gradske opštine obišli su zgradu i iskazali zadovoljstvo ljubaznošću i profesionalnim radom medicinskog osoblja Doma zdravlja Niš u Niškoj Banji.