Deseta sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

Deseta sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

DESETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA zakazana je za 06.07.2017. godine (četvrtak), sa početkom u 10 sati. Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I       R E D

1. Usvajanje zapisnika sa devete sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Usvajanje Odluke o zaduživanju za infrastrukturne projekte;
3. Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena Niška Banja u nazivu Sportskog saveza Niške Banje;
4. Izveštaj o radu stalnih radnih tela-skupštinskih komisija;
-Komisija za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja;
-Komisija za rodnu ravnopravnost;
-Komisija za socijalna pitanja;
-Komisija za sport, kulturu i obrazovanje;
-Komisija za poljoprivredu i razvoj sela;
-Komisija za razvoj preduzetništva i turističkih potencijala;
-Komisija za rad sa mesnom samoupravom;
5. Donošenje rešenja o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika i sekretara Opštinske izborne komisije Niška Banja i imenovanju predsednika i sekretara Opštinske izborne komisije Niška Banja;
6.Odbornička pitanja i inicijative.