Dan opštine i Dan oslobođenja Niške Banje

Dan opštine i Dan oslobođenja Niške Banje

Gradska opština Niška Banja, dana 13. oktobra 2015. god. obeležava Dan Opštine i Dan oslobođenja Niške Banje u prvom i drugom svetskom ratu.
U cilju obeležavanja ovih jubileja obaviće se svečano polaganje venaca i cveća u 10 sati na spomen kosturnici palim borcima u Prvom svetskom ratu i u 10 i 30  polaganje venaca i cveća palim borcima u Drugom svetskom ratu.

Dan opštine i Dan oslobođenja Niške Banje

Nakon toga u 11 sati biće održana dvadeseta sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja:

D N E V N I      R E D

1. Usvajanje zapisnika sa devetnaeste sednice Skupštine gradske opštine Niška Banja;
2. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2015. godinu;
3. Predlog izmena Statuta  Gradske opštine Niška Banja;
4. Usvajanje Zaključka o pokretanju inicijative za promenu Statuta Grada Niša;
5. Usvajanje Zaključka o prihvatanju inicijative za pristupanje Gradske opštine Niška Banja Savetu skupština gradova i opština Jugoistočne Srbije;
6. Odgovori na odbornička pitanja i inicijative;
7. Odbornička pitanja i inicijative.