ČETVRTA SEDNICA SKUPŠTINE GO NIŠKA BANjA

ČETVRTA SEDNICA SKUPŠTINE GO NIŠKA BANjA

 

ČETVRTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 07.10.2016. godine (PETAK), sa početkom u 10 sati.
Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I      R E D
1. Usvajanje zapisnika sa treće sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2016. godinu;
3. Razmatranje Programa o izmenama i dopunama Programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2016. godinu i donošenje rešenja o davanju prethodne saglasnosti;
4. Odgovori na odbornička pitanja i inicijative;
5. Odbornička pitanja i inicijative.

 
SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Predsednik
Zoran Jovanović