Četiri notara u Nišu od 01. marta overavaju sve potpise, rukopise i prepise

Četiri notara u Nišu od 01. marta overavaju sve potpise, rukopise i prepise

Javni beležnici preuzimaju kompletan posao overe potpisa, rukopisa i prepisa, sve što su do sada građani mogli da dobiju i u opštinama i sudovima. Zato su  vidljivim mestima objavljena obaveštenja, sa podacima o notarima i njihovim adresama, kako bi olakšali građanima da što pre dođu do neophodnog dokumenta.

U Nišu ih ima četvoro, a na teritoriji cele Srbije 162. Ukupno, sa zaposlenima u u javno beležničkim kancelarijama, ove poslove obavljaće preko 400 stručno obučenih radnika.

Spisak javnobeležničkih kancelarija:

  1. Aleta Stojanović, Generala Tranijea br. 4, Tel: 018/410-0541
  2. Danilo Dozet, Svetozara Markovića br. 4a, Tel: 018/527-373
  3. Dragan Nikolić, Borivoja Gojkovića br. 8, Tel: 018/522-462, 250-053
  4. Zorica Stojanović, Svetozara Markovića br. 3, 018/307-700, 307-701