Prijem građana

Građani se mogu pismeno ili usmeno obratiti službeniku prijemne kancelarije radi prijema kod imenovanih (predsednik Gradske opštine, predsednik Skupštine opštine, članovi Veća) i postavljenih lica (sekretar Skupštine i načelnik Uprave).

Mesto predaje zahteva: Pisarnica, Gradske opštine Niška Banja, Školske česme bb
Telefon za informacije: 018 45 48 108
Radno vreme sa strankama: 07:30-15:30