Bašte otvorenog tipa

Potrebna dokumentacija:
1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),
2. rešenje o upisu u registar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),
3. urbanističko-tehnički uslovi
4. saglasnost za prostor od kulturno-istorijskog značaja (uslovno),
5. dokaz o uplati opštinske administrativne takse.

UPLATA TAKSE
Svrha uplate: Opštinska administrativna taksa
Primalac: Gradska opština Niška Banja
Račun primaoca: 840-742251843-73
Broj modela: 97 Poziv na broj: kontrolni broj-122- PIB