O B A V E Š T E NJ E o obustavi postupka javne nabavke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu člana  109. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012)

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANJA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA   BANJA www.niskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E NJ E

o obustavi postupka javne nabavke

Obustavlja se postupak  javne nabavke   br. 2-2/2013-05,  jer  nisu ispunjeni uslovi  za dodelu ugovora  iz člana 107. Zakona o javnim nabavkama.

Predmet nabavke: usluge informisanja i marketinga, oznake iz opšteg rečnika nabavki: 79000000.

Procenjena vrednost nabavke: 600.000,00 dinara bez uračunatog PDV;

Broj primljenih ponuda: 2 (dve).

 

Postupak  je  obustavljen rešenjem  broj 2-2/12-2013-05  od 25.07.2013. godine, zbog nepostojanja uslova za dodelu ugovora: nije pribavljena najmanje jedna prihvatljiva ponuda.

Komentari su zatvoreni.