Konkurs za „Logo dizajn“ projekta WELLSPRING

Konkurs za „Logo dizajnprojekta № 2007CB16IPO006-2011-2-184 „Mineralna voda izvor zdravlja i zadovoljstva – Wellspring“

1. UVOD

Konkurs za „Logo dizajn projekta 2007CB16IPO006-2011-2-184 „Mineralna voda izvor zdravlja i zadovoljstva-Wellspring“ je raspisan da pomogne u stvaranju jasne vizije partnera u projektu i vidljivost projekta sa odgovarajućom grafikom.

2. DODELA I UPUTSTVO ZA TAKMIČENJE

1. Cilj konkursa je Logo dizajn.

2. Konkurs je anoniman. Učesnici moraju biti stariji od 18 godina.

3.Pravo na učešće u takmičenju imaju svi Srpski , Bugarski i ostali državljani EU/ ili pravna lica i njihova udruženja. Za pravna lica, svaki učesnik mora biti predstavljen od strane menadžera / direktora, ili posebno ovlašćenje/overeno punomoćje.

4.Konkurs je promovisan putem elektronskih medija i interneta. Poziv za javno nadmetanje biće objavljen na sajtu projekta www.wellspringbgrs.eu ,  zvanična stranica projekta partnera – Dolna Banja Opština, Univerzitet šumarstva (Bugarska) i opština Niška Banja (Srbija).

5.Podneti rad mora biti isključivo za potrebe ovog takmičenja i nepovratan. Svaki takmičar je odgovoran za autorstvo i originalnost svog dizajna.

6.Osoblje angažovano u projektu nema pravo na konkurs.

 

European Union

Projekat № 2007CB16IPO006 – 2011-2-184  „Mineralna voda izvor zdravlja i zadovoljstva Wellspring“

Bulgaria-Serbia

IPA Cross-Border Programme

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE

Prema propisima takmičenja, rangiranje kandidata se vrši od strane žirija, koji procenjuje projekte prema sledećoj Metodologiji za procenu konkursa stavki:

Kriterijum ocenjivanja

Maksimalan broj bodova

Potpuna usaglašenost sa konkursom

Delimično ispunjava zahteve

Neispunjava zahteve konkursa

Indikator

15

3

2

0

Jasna koncepcija (vizija)

3

3

2

Originalna ideja

3

3

2

0

Umetnička i estetska vrednost

3

3

2

0

Aktuelnost

3

3

2

0

Grafička jasnoća

3

3

2

0

Ponude se ocenjuju na osnovu kriterijuma ovo metodologije i uporednu analizu svih predloga i pojedinačne ocene članovi žirija.

Učesnici se rangiraju po opadajućim redosledu ukupnih bodova koje je dobio na predlog člana žirija pojedinačno. Ukupan broj bodova za svaki predlog se prosečno izračunavanje prema broju žirija.

Minimum 11 poena je za rangiranje dozvoljenih učesnika .

Nagrada će biti isplaćena kandidatu koji se našao na prvom mestu.

4.TEHNIČKI USLOVI ZA PREDLOGE

Logo predlozi moraju biti originalni ( nesmeju biti kopirani ili slični postojećim rešenjima), šareni, savremeni, asocijalni, lako prepoznatljivi i atraktivni, sinhronizovani sa evropskim vrednostima.

Svi predloženi logotipi trebaju biti prikazani na bar jednoj od sledećih formata: jpeg, png, gif, pdf ili cdr.

Predlozi moraju biti podneti u sprovođenju konkursa

Takmičari treba da dostave svoje predloge na mreži na sajtu projekta – http://wellspring-bgrs.eu/bg/logo

5.ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA za takmičenje: do 16:00 sati 05. jula 2013.

Najbolji predlog će biti objavljen na sajtu projekta i svih partnera u projektu.

6. NAGRADE:

Nagrada procenjena za prvo mesto konkursa za logo je vidu novčane nagrade od 100 Eura ili u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan isplate.

 

Komentari su zatvoreni.