Strategija razvoja Banje u rukama meštana

Meštani Gradske opštine Niška Banja moći će u naredna tri meseca da predlažu dopune i izmene Strategije razvoja ove opštine. Strategiju je uradila posebna skupštinska komisija, a odbornici banjske skupštine juče su doneli odluku o pokretanju javne rasprave o ovom važnom planskom dokumentu. Sve primedbe i sugestije meštana biće evidentirane, i o njima će se raspravljati prilikom usvajanja Strategije.
Predsednik GO Niška Banja Zoran Vidanović rekao je da će konačnu reč o Strategiji razvoja Niške Banje dati njena skupština, ali ona koja bude konstituisana posle predstojećih izbora. „Smatrali smo da je dobro da javna rasprava bude upravo u ovom periodu pred izbore zbog toga što je sada povećano interesovanja meštana za javne poslove. Što se tiče samog usvajanja, ubeđeni smo da je svrsishodno da o Strategiji odlučuje novi saziv, jer će on i odgovarati za njenu realizaciju“, istakao je Vidanović.
Strategija razvoja Gradske opštine Niška Banja odnosi se na period od deset godina i njome se predviđa da se razvoj banjske opštine zasniva na razvoju poljoprivrede i zdrave hrane, razvoju, banjskog, seoskog i sportskog turizma. U Strategiji se takođe ističe da Niška Banja mora maksimalno da iskoristi činjenicu da je banjsko lečilište sa dugogodišnjom tradicijom, da su u njoj nalazi Institu za lečenje i rehabilitaciju, da ima očuvanu životnu sredinu sa značajnim potencijalima za unapređenje turističke ponude, da sa nalazi u blizini grada,i u blizini Koridora 10, železničke pruge i aerodroma „Konstantin Veliki“. Projekti izgradnje sportsko-rekreativnog kompleksa „Ada Ženeva“ , „Akva parka“na lokaciji „Lozni kalem“, turističko-rekreativnog kompleksa „Bojanine vode“, hotelskog kompleksa „Tažine livade“ i etno-sela Koritnjak, navedeni su u Strategiji kao projekti od strateške važnosti za razvoj Niške Banje u narednoj deceniji.
Odbornici banjske skupštine usvojili su juče i Lokalni akcioni plan zapošljavanja Gradske opštine Niška Banja za 2012. godinu. Ovaj plan omogućiće opštini Niška Banja da konkuriše za dobijanje 22 projekta koji imaju za cilj povećanje broja zaposlenih. Lokalnim akcionim planom je definisano da mere aktivne politike zapošljavanja banjske opštine ove godine budu dodatne obuke, subvencije za zapošljavanje, javni radovi i subvencionisanje dela kamate na odobrena kreditna sredstva banaka. Za sprovođenje dodatnih obuka biće uloženo ukupno dva miliona dinara, a ovom merom će se povećati mogućnost zaposlenja za više od 100 osoba, što je i minimalni planirani broj lica koja će pohađati obuke. Lokalnim planom je takođe predviđeno da kroz subvencije za zapošljavanje u iznosu od dva miliona dinara opština podrži osnivanje 30 novih radnji, preduzeća i zadruga, i da kroz javne radove privremeno uposli 120 lica.

GO Niška Banja
GO Niška Banja

Komentari su zatvoreni.