ŠESNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

ŠESNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

ŠESNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 14.03.2023. godine (UTORAK), sa početkom u 11 sati.
Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja u Niškoj Banji, Sinđelićeva broj 3.

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa petnaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
  2. A) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o izmeni odluke budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2023. godinu;
    B) Razmatranje i usvajanje Izmene kadrovskog plana za 2023. godinu;
  3. Odbornička pitanja i inicijative.

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Predsednik
dr Tomislav Kostić s.r.