SEDAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

SEDAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

SEDAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA održaće se 29.04.2015. godine (SREDA), sa početkom u 10:00 sati.
Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela„).

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje zapisnika sa šesnaeste sednice Skupštine gradske opštine Niška Banja;
2. Razmatranje Plana generalne regulacije Niška Banja-druga faza;
3. Izmene i dopune Osnivačkog akta JP „Direkcije za upravljanje i razvoj Niške Banje“;
4. Razrešenje zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Niška Banja,doc.dr Predraga Stojanovića;
5. Imenovanje zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Niška Banja;
6. Razrešenje predsednika i članova skupštinskih komisija;
7. Imenovanje predsednika i članova skupštinskih komisija;
8. Odbornička pitanja i inicijative.

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
PREDSEDNIK
mr Saša Jovanović