SAZIV za konstitutivnu sednicu Skupštine Gradske opštine Niška Banja

SAZIV za konstitutivnu sednicu Skupštine Gradske opštine Niška Banja

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE
NIŠKA BANjA
Broj: 06-40/2020-01
Datum: 07.07.2020.godine
Na osnovu člana člana 56. Zakona o lokalnim izborima (“Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 34/2010 – Odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020- autentično tumačenje i 68/2020) i člana 2. Poslovnika o radu Skupštine opštine Niška Banja („Službeni list Grada Niša“ broj 124/08),

S A Z I V A M

KONSTITUTIVNU SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA za 20.08.2020. godine (ČETVRTAK) sa početkom u 10 sati

Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).
Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I     R E D

1. Izveštaj Opštinske izborne komisije Niška Banja o utvrđivanju rezultata glasanja za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Niška Banja na izborima održanim 21.06.2020. godine;
2. Rešenje o izboru članova Verifikacionog odbora;
3. Izveštaj Verifikacionog odbora;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o potvrđivanju mandata odbornika – Polaganje zakletve;
5. Izbor predsednika Skupštine gradske opštine Niška Banja;
6. Izbor zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Niška Banja;
7. Postavljenje sekretara Skupštine gradske opštine Niška Banja;
8. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti obavestite na telefon 018/4548-108.

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Predsednik
Zoran Jovanović s.r.