OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke br. 2-7/2019-04/1 za partiju 1 (jedan) nacionalna kuhinja i partiju 2(dva) posna kuhinja

OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke br. 2-7/2019-04/1 za partiju 1 (jedan) nacionalna kuhinja i partiju 2(dva) posna kuhinja

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 )

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru
u postupku javne nabavke male vrednosti
ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije,
br. 2-7/2019-04/1 za partiju 1 (jedan) nacionalna kuhinja i
partiju 2(dva) posna kuhinja

Predmet javne nabavke – ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: ORN: 55310000 .
Ukupno su primljene 4 (četiri) ponude.
Ugovorena vrednost:
1.Partija 1(jedan):416.660,00 dinara bez PDV, 500.000,00 dinara sa PDV.2.
2.Partija 2(dva):250.000,00 bez PDV,300.000,00 sa PDV.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:
-Partija 1 (jedan):ekonomski najpovoljnija ponuda,
-Partija 2 (dva):najniža ponuđena cena.
Odluka o dodeli ugovora je doneta 29.03.2019. godine.
-Ugovor za Partiju 1(jedan):Nacionalna kuhinja je zaključen dana 09.04.2019 . godine (kod naručioca zaveden dana 09.04.2019. godine).
Izabrani ponuđač: UR Ras Ristić,Milenka Hadžića 21,Niš
Ugovor je zaključen na period do 31.12.2019. godine.
-Ugovor za Partiju 2(dva):Posna kuhinja je zaključen dana 09.04.2019.godine(kod naručioca zaveden dana 09.04.2019.godine.)
Izabrani ponuđač: Gurmanova tajna doo,Mojsija Mihajlovića Tošketa 19,Niška Banja.
Ugovor je zaključen na period do 31.12.2019. godine.