OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 )
GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs
Objavljuje
O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru
u postupku javne nabavke male vrednosti
usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ORN: 55310000,
br. 2-8/2018-04/1
Predmet javne nabavke – usluge.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki ORN: usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge 55310000.
Predmet nabavke je oblikovan u 2 (dve) partije:
Partija 1: Nacionalna kuhinja
Partija 2: Posna kuhinja i ketering
Ukupno je primljeno 5 (pet) ponuda ponuđača:
1.UR RAS Ristić iz Niša, ul. Milenka Hadžića 21,
2.UR BISER iz Niša, Koste Stamenkovića 1,
3.D.O.O Gurmanova tajna iz Niške Banje, ul. Mojsija Mihajlovića Tošketa br. 19,
4.Restoran „Stadion“ iz Niša, ul. Devete brigade bb i
5.“MEĆAVA KOP“ DOO iz Niša, Trg učitelja Tase 10, lok. 1.
Ugovorena vrednost:
Partija 1: Nacionalna kuhinja: 500.000,00 dinara bez PDV, ponuđač nije u sistemu PDV, izabrani ponuđač UR RAS Ristić iz Niša, ul. Milenka Hadžića 21,
Partija 2: Posna kuhinja i ketering 208.340,00 dinara bez PDV, 250.000,00 dinara sa PDV, izabrani ponuđač D.O.O Gurmanova tajna iz Niške Banje, ul. Mojsija Mihajlovića Tošketa br. 19.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:najniža ponuđena cena.
Odluka o dodeli ugovora je doneta 29.01.2018. godine.
Ugovor je zaključen dana 06.02.2018. godine.
Ugovor je zaključen na period do 31.12.2018. godine.