JAVNI POZIV ZA OBELEŽAVANjE MEĐUNARODNOG PRAZNIKA DANA ŽENA „8. MART“ KOJI ĆE SE ODRŽATI 08.03.2015. GODINE

JAVNI POZIV ZA OBELEŽAVANjE MEĐUNARODNOG PRAZNIKA DANA ŽENA „8. MART“ KOJI ĆE SE ODRŽATI 08.03.2015. GODINE

JAVNI POZIV ZA OBELEŽAVANjE MEĐUNARODNOG PRAZNIKA DANA ŽENA „8. MART“ KOJI ĆE SE ODRŽATI 08.03.2015. GODINE

Zadatak organizatora je obeležavanje Međunarodnog praznika dana žena „8. Mart“ na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, u skladu sa usvojenim programom Organizacionog odbora.
Pravo učešća imaju nevladine organizacije (udruženja žena) koja su registrovana na teritoriji Gradske opštine Niška Banja.
Rok za podnošenje prijava je 06.03.2015. godine do 12 časova na pisarnici Gradske opštine Niška Banja, ulica Sinđelićeva broj 3.
Kontakt osoba je Stamenković Dejan na telefon 018/4548130 i 062/8014673

dan-zena-8-mart

ORGANIZACIONI ODBOR
Predsednik
Stamenković Dejan