DVADESET PRVA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

DVADESET PRVA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

DVADESET PRVA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 15.12.2023. godine (PETAK), sa početkom u 11 sati.
Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja u Niškoj Banji, Sinđelićeva broj 3.

D N E V N I R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa dvadesete sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
 2. Donošenje Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Niška Banja Nataše Mitić;
 3. A) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2024. godinu; B) Razmatranje i usvajanje Kadrovskog plana za 2024. godinu;
 4. Donošenje Odluke o kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama od značaja za Gradsku opštinu Niška Banja;
 5. Usvajanje izveštaja Opštinske izborne komisije Niška Banja;
 6. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JP Zavod za urbanizam za 2024. godinu;
 7. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Mediana“ za 2024. godinu;
 8. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Parking servis“ 2024. godinu;
 9. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JP Direkcija za izgradnju grada Niša za 2024. godinu;
 10. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Naissus“ Niš za 2024. godinu;
 11. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša za 2024. godinu;
 12. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Gorica“ za 2024. godinu;
 13. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Tržnica“ za 2024. godinu;
 14. Davanje prethodnog mišljenja na program rada Javnog preduzeća za stambene usluge „Niš stan“ za 2024. godinu;
 15. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Objedinjena naplata“ za 2024. godinu;
 16. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JP „Gradska stambena agencija“ za 2024. godinu;
 17. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Gradska toplana“ Niš za 2024. godinu;
 18. Odbornička pitanja i inicijative.

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Predsednik
Prof. dr Tomislav Kostić s.r.