DOGOVOR U VEZI ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI DOMA ZDRAVLjA NIŠ I GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

DOGOVOR U VEZI ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI  DOMA ZDRAVLjA NIŠ I  GRADSKE OPŠTINE  NIŠKA BANjA

Dom zdravlja Niš je zdravstvena ustanova na nivou primarne zdravstvene zaštite čiji je osnivač lokalna samouprava. Rukovodstvo Doma zdravlja Niš, na čelu sa direktorom prof.dr Miloradom Jerkanom, u cilju nastavka uspešne saradnje sa opštinama Grada Niša, dana 15.01.2019. godine, održao je sastanak sa predsednikom Gradske opštine Niška Banja.
Gradska opština Niška Banja prostire se na teritoriji koja obuhvata 2 naselja, Niška Banja i Nikola Tesla i 15 sela. Na teritoriji ove gradske opštine Dom zdravlja Niš pruža svoje usluge i brine o zdravlju celokupnog stanovništva u šest svojih objekata i to u:

*Zdravstvenoj stanici „Niška Banja“
*Zdravstvenoj stanici „Nikola Tesla“
*Zdravstvenoj stanici „Jelašnica“
*Zdravstvenoj stanici „Sićevo“
*Zdravstvenoj ambulanti „Ostrovica“
*Zdravstvenoj ambulanti „Prva kutina“

vesti8241-2 vesti8241-4
U ovim zdravstvenim stanicama i ambulantama radi 13 lekara različitih specijalnosti, za koje se opredelilo oko 10. 000 pacijenata.
Dom zdravlja Niš je u proteklom periodu u saradnji sa Gradskom opštinom Niška Banja organizovao niz javnih promocija na temu zdravlja i zdravih stilova života, prevencije bolesti i akcija u kojima su zdravstveni radnici Doma zdravlja Niš išli u susret korisnicima. Neke od tih akcija su „Približimo se pacijentima“, „Zdravlje za sve“, „Otvorena vrata“, „Bazar zdravlja“, medicinska podrška prilikom organizacija sportskih manifestacija.
Na ovom sastanku postignut je dogovor oko dalje saradnje i zajedničkih aktivnosti u nastupajućoj godini.