Privreda

Privreda

Struktura privrede

Osnovna privredna grana u GO Niška Banja je turizam baziran na prirodnim lektovitim svojstvima geotermalne vode, lekovitog blata i gasa za inhaliranje. Blizina Univerzitata u Nišu, posebno Medicinskog fakulteta, formiranje Instituta za rehabilitaciju „Niška Banja“ , kao nastavne baze fakulteta, predstavlja nezaobilazni faktor razvoja Niške Banje, važne turističke i zdravstvene destinacije. Ova činjenica predstavlja osnovni razlog formiranja gradske opštine sa sedištem u Niškoj Banji. Seoska naselja u okolini Niške Banje svojim poljoprivrednim resursima, ratarskom, vinogradarskom i stočarskom proizvodnjom, u funkciji su razvoja osnovne delatnosti – zdravstvenog turizma. Seoska naselja i sama razvojem seoskog turizma daju doprinos razvoju osnovne privredne grane. Boljem standardu stanovnika doprinose i Industrija aluminijuma „Nisal“, kao i mala i srednja preduzeća u oblasti proizvodnje, trgovine i usluga.

Turizam

Niška Banja, poseduje kvalitativnu bazu za razvoj turizma. Prirodni resursi, smeštajni kapaciteti i tradicija u ovoj oblasti pokazuju da su stvoreni uslovi za intenzivan razvoj kvalitetnog integralnog turističkog proizvoda, kroz valorizaciju termo-mineralnih voda, proizvodnju zdrave hrane i drugih turističkih potencijala neophodnih za najkvalitetniju turističku ponudu. Nosilac smeštaja u zdravstvenom turizmu je Institu za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatskih i kardiovaskularnih bolesti „Niška Banja“. Institut u svom sastavu ima tri stacionara – „Radon“, „Zelengoru“ i „Terme“, sa ukupnim smeštajnim kapacitetom od 537 ležajeva.

Poljoprivreda

Teritorija Niške Banje obuhvata 7.408 hektara poljoprivrednih površina, od čega pod žitom 1.409 hektara, povrćem 339 hektara, krmnim biljem 1.005 hektara, dok je na 774 hektara zasađena vinova loza, a na 466 hektara se nalaze voćnjaci. Šume se prostiru na površini od 4.300 hektara. Među povrtarskim kulturama dominiraju pasulj i krompir sa prosečnim prinosom od 871, odnosno 4.100 kilograma po hektaru. Jedan čokot prosečno daje 0,7 kilograma grožđa, stablo šljive 12,3 kilograma, a stablo jabuke 18,8 kilograma. Stočari na teritoriji opštine najčešće se bave govedarstvom (7 goveda po hektaru), svinjarstvom (11 svinja po hektaru) i ovčarstvom (24 ovce po hektaru).

Industrija

Najveći industrijski pogon na teritoriji GO Niška Banja je Industrija za preradu aluminijuma i aluminijumskih legura „Nisal“ a.d. Proizvodni pogoni kompanije sa 470 zaposlenih nalaze se na prostoru od 11 hektara smeštenih pored železničke pruge i puta Niš-Sofija. Osnovni program „Nisala“ su šipkasti materijali od specijalnih aluminijumskih legura, kao i građevinski proizvodi od aluminijuma – prozori, vrata, krovne kupole i aluminijumsko-staklene fasade.

Mala i srednja preduzeća

Na području Gradske opštine Niška Banja evidentirano je 470 privrednih subjekata, među kojima je najviše radnji i malih i srednjih preduzeća. Gradska opština Niška Banja uključena je u realizaciju LEDIB programa koji u znak podrške lokalnom ekonomskom razvoju finansira danska Vlada. U okviru realizacije ovog programa urađena je Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Komentari su zatvoreni.