Predsednik Gradske opštine Niška Banja

Dušan Živković

banja_dusan

 

 


Ovlašćenja predsednika Gradske opštine Niška Banja

1) predstavlja i zastupa Gradsku opštinu;

2) predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština Gradske opštine ;

3) naredbodavac je za izvršenje budžeta;

4) usmerava i usklađuje rad Uprave Gradske opštine;

5) donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen Zakonom, ovim Statutom ili drugim propisom Skupštine;

6) redovno izveštava Skupštinu Gradske opštine o svom radu, na njen zahtev ili po svojoj inicijativi;

7) vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim aktima

 

Zamenik predsednika Gradske opštine Niška Banja
Dejan Jovanović, dipl. ekonomista

 


Komentari su zatvoreni.