Jednokratna novčana pomoć

Pravo na ovaj vid socijalne zaštite ostvaruju građani koji se nalaze u stanju socijalne potrebe zbog:1. nabavke lekova sa negativne liste, invalidskih pomagala, lekarske intervencije za sebe ili članove svoje uže porodice, u slučaju najtežih bolesti, skupih lečenja i složenih medicinskih zahvata,2. elementarnih i drugih nepogoda, Da bi se ostvarilo pravo na jednokratnu pomoć podnosilac zahteva dužan je da priloži… Opširnije…