Deponovanje građevinskog materijala i postavljanje građevinske skele

Potrebna dokumentacija:1. zahtev (preuzima se na Pisarnici ili sa sajta GO Niška Banja),2. rešenje o upisu u regiatar privrednih subjekata (kopija rešenja iz Agencije za privredne registre),3. fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji – PIB, ili JMBG (matični broj),4. skica sa tehničkim opisom,5. odobrenje za izgradnju, odnosno izvođenje radova na objektu,6. rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije,7. dokaz o uplati opštinske administrativne… Opširnije…