Besplatna PRAVNA POMOĆ

Lična karta – na uvid Radno vreme sa strankama: 7:30-15:30 Prijem stranaka Usluge davanja usmenih, besplatnih pravnih saveta pružaju se isključivo građanima sa područja Gradske opštine Niška Banja na osnovu usmenog, ličnog zahteva u Gradskoj opštini Niška Banja Da bi ostvarili pravo na besplatnu pravnu pomoć (po potrebi zastupanje od strane advokata sa liste Advokatske komore ) u skladu sa… Opširnije…

Odbornici SGO Niška Banja

  Predsednik Skupštine GO Niška Banja Tomislav Kostić,  sa izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.“ Lekar specijalista, rođen 24.12.1977. godine, iz Niške Banje   Zamenik predsednika Skupštine GO Niška Banja Zoran Jovanović, sa izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.“ Diplomirani inženjer biohemije, rođen 04.05.1962. godine, iz Naselja Nikola Tesla   Odbornici Skupštine GO Niška Banja 1. Izborna… Opširnije…

Predsednik Skupštine Gradske opštine Niška Banja

 Doc dr sci med Tomislav Kostić Tomislav Kostić rođen je 24. decembra 1977. u Nišu. Oženjen je, otac dvoje dece. Edukacija 1980-1988 Osnovna škola, Ivan Goran Kovačić, Niš- nosilac Vukove diplome 1988-1992 Gimnazija“Svetozar Marković“, Niš 1992-2000 Niš, Medicinski fakultet -prosečna ocena: 9.51, diplomski rad 10, dobitnik nagrade Kraljevine Norveške za najbolje studente u Srbiji 2008- Magistar medicinskih nauka 2012- Specijalizacija… Opširnije…

Predsednik Gradske opštine Niška Banja

Dušan Živković     Ovlašćenja predsednika Gradske opštine Niška Banja 1) predstavlja i zastupa Gradsku opštinu; 2) predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština Gradske opštine ; 3) naredbodavac je za izvršenje budžeta; 4) usmerava i usklađuje rad Uprave Gradske opštine; 5) donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen Zakonom, ovim Statutom ili drugim propisom Skupštine; 6) redovno izveštava… Opširnije…